9 พฤษภาคม 2562 เขื่อนอุบลรัตน์ปริมาณน้ำติดลบ ต้องนำน้ำก้นอ่างมาใช้

ที่มา: https://news.mthai.com/general-news/729030.html

ขณะนี้เขื่อนอุบลรัตน์เหลือปริมาณน้ำกักเก็บในอ่างเพียง 576 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยระดับน้ำใช้การได้ในเขื่อนคิดเป็นศูนย์ และอยู่ในเกณฑ์ติดลบ ประมาณร้อยละ 5 ซึ่งตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาได้เริ่มนำน้ำก้นเขื่อนที่เหลืออยู่มาสำรองใช้ ทำให้เขื่อนต้องลดการระบายน้ำลงเหลือวันละไม่เกิน 500,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อส่งไปผลิตน้ำประปา และใช้ในการอุปโภคบริโภคของประชาชนเท่านั้น ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 กล่าวถึงสถานการณ์น้ำว่าได้นำน้ำก้นอ่างมาใช้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคมเป็นต้นมารวม 6 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งถือว่าเป็นไปตามแผนที่คาดการณ์ไว้ และถือว่าเป็นปริมาณที่ไม่มากเมื่อเทียบกับปี 2559 ที่ประสบปัญหาน้ำน้อย จากนี้ต่อไปจะยังคงน้ำก้นอ่างเขื่อนอุบลรัตน์มาใช้เรื่อยๆจนกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนที่คาดว่าจะมาสิ้นเดือนพฤษภาคม โดยคาดว่าจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ จะนำน้ำก้นอ่างมาใช้ประมาณ 50 ล้าน ลบ.ม. แต่หากถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมฝนยังไม่ตกก็มีแผนสำรองสามารถมีน้ำใช้ได้อีกถึง 2 เดือน ทั้งนี้กรมชลประทานจะมีการประสานทางจังหวัดเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 เปิดเผยเพิ่มเติมว่าแม้ว่าเขื่อนอุบลรัตน์จะต้องนำน้ำก้นอ่างมาใช้แล้วก็ตามก็จะไม่กระทบต่อการผลิตน้ำประปาในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ในเขตชลประทานแน่นอนเพราะได้มีการเตรียมการและปรับแผนรองรับเป็นระยะๆ ส่วนพื้นที่นอกเขตชลประทานก็ได้มีการเตรียมแผนนำน้ำจากแหล่งน้ำใกล้เคียงมาใช้ผลิตน้ำประปาที่คาดว่ามีเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค ซึ่งฤดูฝนของประเทศไทยปีนี้ ทางกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่า จะเริ่มต้นประมาณปลายสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤษภาคม 2562 และจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม ปริมาณฝนรวมของทั้งประเทศในช่วงฤดูฝนปีนี้จะน้อยกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 5-10 และจะน้อยกว่าปีที่แล้ว (ปีที่แล้วน้อยกว่าค่าปกติร้อยละ 3) สำหรับช่วงต้นฤดูฝน (ประมาณกลางพฤษภาคม มิถุนายน) ปริมาณฝนรวมจะต่ำกว่าค่าปกติ ส่วนช่วงกลางฤดูฝน (กรกฎาคมสิงหาคม) และช่วงปลายฤดูฝน (กันยายนกลางตุลาคม) ปริมาณฝนรวมส่วนใหญ่จะใกล้เคียงค่าปกติ